ലിപ്‌ലോക്ക്‌ കിച്ചുവിനോപ്പം ഭർത്താവിന് നാണക്കേടോ നടി ദുർഗ ലൈവിൽ | Durga Krishna about kudukku 2025Mail: funcafe.fc@gmail.com
“ചുംബനരംഗം” പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നടി ദുർഗ കൃഷ്ണ രംഗത്ത് | Durga Krishna about kudukku 2025 liplock scene
Durga Krishna live about her new movie and the kissing scene

source